کانال های ارتباطی

مرکز تماس : 096366

سرشماره پیامکی : 7777

کد دستوری (USSD) : 7777#*

مرکز دریافت شکایات مردمی پیرامون کالا و خدمات در سازمان حمایت : 124

سامانه ثبت شکایات و گزارش های مردمی سازمان تعزیرات حکومتی : 135