معرفی مسئولان ارشد استان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                          معرفی مسئولان ارشد استان                               
ردیف               نام و نام خانوادگی                 سمت                                 کمیسیون          حوزه انتخاباتی                 تصویر
1 هادی قوامینماینده مجلسبرنامه و بودجه و محاسبات
اسفراین                    GHAVAMI                  
علی اکبری   نماینده مجلس- بجنوزد-مانه و سملقان-گرمه و جاجرم

 ali 

علی قربانی
نماینده مجلس - بجنوزد-مانه و سملقان-گرمه و جاجرم 
 ghorbani
عبدالرضا عزیزی  نماینده مجلس 
 اجتماعی شیروانazizi  
5  محمدرضا صالحی استاندار salehi
 6حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه و نماینده ولی فقیه  - - yaghobi