پدافند غیرعامل و بحران

              ردیف                                عنوان                                                                      سایت                                                               
 1 قرارگاه پدافند سایبری کشور (پاپسا)

 http://papsa.ir/
 2سازمان مدیریت بحران کشور

 www.ndmo.org
 3اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی

 http://padafand.nkhorasan.ir/